Elke beslissing die je neemt, is geen beslissing over wat je doet
Het is een beslissing over wie je bent
Neale Donald Walsh

Systemische teamcoaching & organisatie opstelling
als procesversnelling naar bevrijdende oplossingen

Organisaties, teams en afdelingen zijn levende organismen, met een zichtbaar uiterlijk (gebouwen, structuren, organigrammen) en een onzichtbare onderstroom (cultuur, dynamieken, verwondingen).

Bij verandertrajecten wordt vaak gekeken naar wat zichtbaar is, maar de echt duurzame veranderingen vinden vooral plaats in de onzichtbare laag.

Onzichtbare onderstroom

Onzichtbare onderstroom

Stel, je organisatie of team of afdeling stuit op onverklaarbare, hardnekkige symptomen en patronen waar je rationeel niet de vinger op kunt leggen. Zo op het oog klopt het allemaal, alles lijkt goed georganiseerd, maar toch blijven resultaten achter of worden doelstellingen niet behaald. Dan is het heel goed mogelijk dat er in je organisatie of het team of afdeling in die onzichtbare onderstroom krachten aan het werk zijn, die voor stagnatie zorgen.

Je bent bestuurder, directeur, teamleider afdelingshoofd of consultant en je vraagt je wellicht af:

  • Waarom blijven resultaten uit?
  • Waarom die terugkerende conflicten?
  • Waarom zijn wij niet doelgericht?
  • Waarom dit hoge verloop op deze functie?
  • Waarom stagneert deze ontwikkeling?
  • Waarom deze besluiteloze cultuur?
  • Waarom steeds die oude koeien uit de sloot?
  • Wat is het effect van deze strategische beslissing?

Bevrijdende oplossingen

Als jij jouw organisatie, team of afdeling hierin herkent, dan is het zinvol om naar de onzichtbare laag in de organisatie of het team of afdeling te gaan kijken. Dit kan onder andere door systemische teamcoaching en een organisatieopstelling. Deze bijzondere en krachtige wijze van kijken levert een sterke bijdrage aan procesversnelling naar bevrijdende oplossingen.

Werkwijze

In het systemische teamcoaching traject vindt er altijd een organisatieopstelling plaats. Als directeur, eigenaar, bestuurder of teamleider breng jij een vraag in. Dit kan in aanwezigheid van een aantal leden van de organisatie, het team of afdeling. Enkele externe representanten vertegenwoordigen elementen van de organisatie, waardoor je zicht krijgt op de onzichtbare dynamieken die spelen.

Systemische teamcoaching & organisatieopstelling kan zowel in-company als op een externe locatie worden georganiseerd.

Wil je onderzoeken wat zich afspeelt in die onzichtbare – maar wel voelbare/merkbare - onderstroom in je organisatie, team of afdeling?

Je bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Korte samenvatting van een organisatieopstelling

Directeur internationale organisatie

“Veranderprocessen stagneerden, telkens voelde ik tegenwerking, het vertrouwen binnen de organisatie werd minder en minder. Ik kon de vinger er niet opleggen. Zo kwam ik bij Cynthia Beumer met de vraag om de cultuur van de organisatie, waar ik sinds een jaar werk, beter te leren begrijpen.

Ik was benieuwd of systemisch werken -waarmee ik bekend ben op persoonlijk niveau- hier ook zou kunnen helpen. Met behulp van een organisatieopstelling volgens de methode Ruppert, stelde ik mijn verlangen vast: het verlangen naar een organisatie waar vertrouwen heerst, een frisse wind waait en ramen en deuren open staan. Door de woorden op te stellen en de representanten hun rol te laten nemen, kreeg ik inderdaad beter zicht op de situatie.

Daarnaast kreeg ik ook een heel verrassend ander inzicht aangereikt: het belang om de ontstaansgeschiedenis van de organisatie mee te nemen in mijn leiderschap. De organisatieopstelling heeft me geleerd om ook van meer afstand en vanuit de geschiedenis te kijken naar de organisatie: daar zijn aangrijpingspunten te vinden voor het heden.”